Institute of Information Theory and Automation

You are here

Vydávání přístupových čipů

Žádosti o vydání elektronických čipů pro přístup do budovy podávejte "za celé oddělení", nejlépe formou interního sdělení se seznamem osob, jimž bude čip vydán a vyznačením oprávnění pro jednotlivé osoby:

  • Vchod ze dvora do budovy A (rampa).
  • Vchod ze dvora do budovy C.
  • Branka do dovora.
  • Brána do dvora (přiděluje se pouze se svolením vedení ústavu).
  • Branka a brána na vnější parkoviště.

 

Žádost je rovněž možno zaslat na e-mailovou adresu: chip@utia.cas.cz

2019-02-05 11:48