Institute of Information Theory and Automation

You are here

Termodynamika a mechanika kontinua pevných látek (MFF UK)

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
letní
Current: 
Ano

Základní matematické metody používané pro analýzu okrajových a počátečních úloh vznikajících v mechanice pevných látek.

2021-12-31 16:51