Institute of Information Theory and Automation

You are here

Diskrétní matematika

Faculty: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Semester: 
zimní
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ne

Obsah přednášky: Číselné obory, dělitelnost v oboru celých čísel. Kombinatorika: množiny, funkce, permutace a faktoriál; kombinační čísla a Pascalův trojúhelník, binomická věta; princip inkluze a exkluze a jeho aplikace. Grafy: definice a reprezentace grafů, skore grafu; souvislost grafů, stromy a kostry grafů; rovinné grafy a jejich základní vlastnosti. Obsah cvičení: Praktická aplikace látky přednášky na matematické úlohy.

2023-10-19 15:11