Institute of Information Theory and Automation

You are here

Stochastické systémy

Faculty: 
Fakulta dopravní ČVUT
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano

Matematické modelování dynamických systémů se spojitými, diskrétními a kombinovanými veličinami, založené na bayesovském pravděpodobnostním přístupu. Návrh struktury a odhad parametrů těchto modelů a jejich využití pro predikci. Odhad neměřené veličiny popsané stavovým modelem. Řízení dynamických soustav na konečném horizontu pro spojité a diskrétní modely. Ilustrace výsledků na úlohách z dopravní praxe.

2023-10-31 12:49