Institute of Information Theory and Automation

You are here

Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI

Faculty: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Course type: 
doktorandský
Current: 
Ne

Základy diskrétní teorie pravděpodobnosti. Základní pojmy teorie grafů. Triangulované grafy a jejich vlastnosti. Informace jako míra závislosti. Podmíněná nezávislost (faktorizační lemma a lemma o blokové nezávislosti). Reprezentace znalostí mnohorozměrnými distribucemi. Závislostní struktura jako reprezentant kvalitativní složky znalosti. Grafické markovské modely a bayesovské sítě. Rozložitelné modely a výpočty v grafových modelech. Příklady aplikací.

2023-10-19 15:09