Ústav teorie informace a automatizace

SSL VPN připojení do ÚTIA

VPN přístup je bezpečná metoda vzdáleného přístupu do místních (privátních, uzavřených) LAN sítí, např. do vnitřní sítě ÚTIA, z místa bydliště.
Protože však některé sítě nemají obecnou konektivitu a neumožňují přístup stávajícími metodami (například kvůli použití NAT, nebo kvůli restrikcím ze strany poskytovatele připojení), je nutné přenos upravit tak, aby se tvářil jako běžný webový provoz (surfování…), který zpravidla povolen bývá a právě to umí SSL VPN typ připojení.

Pro připojení doporučujeme používat aplikaci Pulse Secure, která je dostupná i přes Microsoft Store, Google Play, App Store. Je možné použít i jiné aplikace, ale některé (např. VPN klient integrovaný ve Windows 10) s ústavní sítí nefungují správně.

 V aplikaci je třeba nastavit připojení k serveru udun.site.cas.cz a vybrat správné oddělení, poté je možné přihlásit se jménem a heslem.

05.11.2021 - 10:25