Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Vladimír Mertl

  1. Mertl VladimírReal-Time Modelling of Gnostical Intelligent Sensors , Modelling and Simulation of Systems, p. 34-38 , Eds: Štefan J., House of Technology, (Ostrava 1993) Acta MOSIS. vol.51 , Moravo-Silesian International Symposium on Modelling and Simulation of Systems /5./, (Olomouc, CZ, 01.06.1993-04.06.1993) [1993]
  2. Mertl VladimírAdaptivní regulátor PSD pro topenářství, ÚTIA ČSAV, (Praha 1990) Research Report 1703 [1990]
  3. Mertl VladimírRegulátor PSD pro topenářství. Popis podprogramu a jeho činnosti, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1611 [1989]
  4. Mertl VladimírARIT51.LIB - knihovna základních aritmetických podprogramů s pevnou řádovou čárkou pro mikropočítače řady MCS-51 , Uživatelské aspekty jednočipových mikropočítačů. Materiály 7.pracovního semináře, p. 194-199, Tesla Výzkumný ústav sdělovací techniky A. S. Popova, (Praha 1989) Mikroelektronické systémy Tesla 8048/8051 , Uživatelské aspekty jednočipových mikropočítačů /7./, (Praha, CS, 15.06.1989) [1989]
07.01.2019 - 08:39