Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

TN01000024

  1. Novozámský Adam, Vít D., Šroubek Filip, Franc J., Krbálek M., Bílková Zuzana, Zitová BarbaraAutomated Object Labeling For CNN-Based Image Segmentation , 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), p. 2036-2040, 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), (Abu Dhabi, AE, 20201025) [2020] Download DOI: 10.1109/ICIP40778.2020.9191320
  2. Belda Květoslav, Tchaikovsky M.Predictive and Anisotropic Control Design for Robot Motion under Stochastic Disturbances , Proceedings of the 17th European Control Conference, p. 1374-1379, European Control Conference 2019 /17./, (Naples, IT, 20190625) [2019] Download DOI: 10.23919/ECC.2019.8795702
07.01.2019 - 08:39