Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

VG20102013018

 1. Dedecius Kamil, Hofman RadekAutoregressive Model with Partial Forgetting within Rao-Blackwellized Particle Filter , Communications in Statistics - Simulation and Computation vol.41, 5 (2012), p. 582-589 [2012] Download DOI: 10.1080/03610918.2011.598992

 1. Pecha Petr, Pechová E.Pitfalls Associated with the Estimation of Radiological Burdens on Population Caused by Radiation Accidents , IFAC-PapersOnLine, Volume 48, Issue 1, p. 222-227, MATHMOD 2015 - 8th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, (Vienna, AT, 18.02.2015-20.02.2015) [2015] Download DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.05.085
 2. Hofman Radek, Šmídl Václav, Pecha PetrEvaluation of Detection Abilities of Monitoring Networks Using Different Assessment Criteria , Proceedings of the 15th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes - HARMO15, HARMO15 - Harmonizace v atmoísférickém modelování šíření znečistění, (Madrid, ES, 06.05.2013-09.05.2013) [2013] Download
 3. Hofman Radek, Pecha PetrDevelopment of web-based environment for atmospheric dispersion modeling , International Topical Meeting on Probabilistic Safety Assessment and Analysis, International Topical Meeting on Probabilistic Safety Assessment and Analysis, (Columbia, SC, US, 22.09.2013-27.09.2013) [2013] Download
 4. Hofman Radek, Pecha Petr, Šmídl VáclavDistributed framework for modeling and reconstruction of nuclear accidents , Book of Abstracts of CTBT Science and Technology 2013 Conference, p. 63-63, CTBT Science and Technology 2013 Conference, (Vienna, AT, 17.-21.6. 2013) [2013] Download
 5. Šmídl Václav, Hofman RadekAdaptive Importance Sampling in Particle Filtering , Proceeding of the 16th International Conference on Information Fusion, 16th International Conference on Information Fusion, (Istanbul, TR, 09.07.2013-12.07.2013) [2013] Download
 6. Šmídl Václav, Hofman RadekNavigation of UAVs for tracking of atmospheric release of radiatio , Proceedings of the 51st IEEE Annual Conference on Decision and Control (CDC), p. 3098-3103, ANNUAL CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL (CDC) 2012 /51./, (Maui, Hawai, US, 10.12.2012-13.12.2012) [2012] Download DOI: 10.1109/CDC.2012.6426702
 7. Pecha Petr, Pechová E., Hofman RadekVariabilita a neurčitosti při odhadech ingesčních dávek , XXXIV. Dny radiační ochrany, p. 40-40, XXXIV. Dny radiační ochrany, (Třeboň, CZ, 5.-9. 11. 2012) [2012] Download
 8. Hofman Radek, Pecha PetrWebové prostředí pro atmosférické disperzní modelování , XXXIV. Dny radiační ochrany, p. 47-47, XXXIV. Dny radiační ochrany, (Třeboň, CZ, 5.-9. 11. 2012) [2012] Download
 9. Hofman Radek, Šmídl Václav, Pecha PetrDevelopment of Real-Time Bayesian Data Assimilation System for Off-Site Consequence Assessment , 12th International Conference on Radiation Shielding & Topical Meeting of the Radiation Protection and Shielding Division of the American Nuclear Society, p. 37-37, 12th International Conference on Radiation Shielding & 17th Topical Meeting of the Radiation Protection and Shielding Division of the American Nuclear Society, (Nara, JP, 2.-7. 9. 2012) [2012] Download
 10. Pecha Petr, Hofman Radek, Pechová E.Software tool for assessmentof food contamination and food bans regulations , FOODSIM 2012: Simulation and modelling in the food and bio- industry, p. 1-5, FOODSIM 2012, (Freising, DE, 18.06.2012-20.06.2012) [2012] Download
 11. Šmídl Václav, Hofman RadekBayesian Methods for Optimization of Radiation Monitoring Networks, UTIA AV CR, v.v.i, (Praha 2011) Research Report 2315 [2011] Download
 12. Pecha Petr, Hofman RadekConstruction of Observational Operator for Cloudshine Dose from Radioactive Cloud Drifting over the Terrain , Proceedings of the 14th Int. Conf. on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, p. 732-736, HARMO 2011 14th. Int. Conf. on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, (Kos, GR, 02.10.2011-06.10.2011) [2011] Download
 13. Pecha Petr, Kuča P.Nesting of Data Assimilation Cycles into the Recursive Model Predictions , PETrA 2011 (Pollution and Environment - Treatment of Air), p. 1-7, PETra 2011: Pollution and Environment - Treatment of Air, (Praha, CZ, 17.05.2011-19.05.2011) [2011] Download
 14. Hofman Radek, Kuča P., Pecha PetrProblémy s predikcí šíření radioaktivního znečistění při specifických meteorologických podmínkách , XXXII. Dny radiační ochrany - sborník abstraktů, p. 37-37, XXXII. Dny radiační ochrany, (Třeboň, CZ, 08.11.2010-12.11.2010) [2010] Download
 15. Hofman Radek, Kuča P., Pecha PetrVliv variability povětrnostních podmínek na odhady důsledků dlouhodobých úniků radioaktivity , XXXII. Dny radiační ochrany - sborník abstraktů, p. 38-38, XXXII. Dny radiační ochrany, (Třeboň, CZ, 08.11.2010-12.11.2010) [2010] Download
07.01.2019 - 08:39