Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Software pro vědecko-technické výpočty

Přednášející: 
Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Semestr: 
zimní
Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ne

Cílem předmětu je seznámit studenty se širší škálou software pro vědecko-technické a numerické výpočty, zpracování a vizualizaci dat. Bude se jednat především o volně šiřitelné alternativy programů např. ke komerčním programům typu Matlab a COMSOL Multiphysics, tedy kódům používaným k řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic v různých oblastech fyziky a techniky a dále např. alternativy k programu IDL pro vizualizaci a zpracování vědeckých dat.

19.10.2023 - 15:12