Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Míra a pravděpodobnost

Přednášející: 
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semestr: 
zimní
Typ kurzu: 
bakalářský
Vyučován: 
Ano
WWW: 

Klíčová slova
Pravděpodobnostní míra, jevy, náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobnosti, střední hodnota, kovariance, charakteristická funkce, konvergence, limitní věty, normální rozdělení.

01.08.2018 - 13:19