Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: E Období: 2003 - 2006
S tím, jak přibývá aplikací matematických metod v nových přírodovědných a společenskovědních oblastech, vzniká stále naléhavější potřeba zvládnout také práci s vágními kvantitativními podklady, často vyjádřenými verbálními obraty, jako "málo", "vysoký","Přibližně...","něco mezi..." a podobnými. Osvědčeným nástrojem pro modelování vágních dat jsou fuzzy,...