Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: SI Období: 2022 - 2024
Projekt se zabývá vývojem algoritmů aktivní diagnostiky poruch pro stochastické rozlehlé systémy diskrétní v čase. Pro dosažení spočitatelnosti algoritmů bude při jejich návrhu v některých jejich komponentách využita tenzorová dekompozice (TD). Bude se jednat o dynamické programování, které odpovídá za aktivní aspekt diagnostiky, o nelineární bayesovské odhadování, které zodpovídá za prvek učení...
Odděl.: SI Období: 2017 - 2019
Odděl.: SI Období: 2014 - 2016
Slovem TENZOR v tomto projektu rozumíme mnohorozměrné datové pole pravoúhlého tvaru, jehož prvky jsou reálná nebo komplexní čísla. Tyto datové struktury se vyskytují v celé řadě aplikací, typicky například v chemometrii nebo v biomedicíně (EEG, fMRI), zpracování obrazů (barevný obraz lze považovat za tenzor řádu 3), videosekvencí a podobně. Kanonický rozklad tenzoru je rozklad tenzoru na součet...
Odděl.: SI Období: 2009 - 2013
The proposed project aims at development of existing methods of blind source separation and blind separation of convolutive mixtures that are important in biomedicine, acoustics and speech processing, and in wireless communications. It will extend previous results of the appplicants in this area. In particular, goals of the project include design of computationally effective methods of...