Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: ZOI Období: 2016 - 2018
Momentové Invarianty jsou nástrojem spadajícím do oblasti extrakce příznaků často používaným pro rozpoznávání tvarů. Obecný moment je projekce do prostoru polynomů a momentový invariant je momentový funkcionál zachovávající invarianci pro danou třídu degradace vstupní funkce (afinní transformace, konvoluce se symetrickými jádry atd.). Momentové invarianty jsou velmi důkladně a dlouho studované...