Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: MTR Období: 2021 - 2024
Cílem projektu je kvantitativní analýza dvou nejběžnějších nástrojů kontroly emisí oxidu uhličitého: uhlíkové daně a obchodu s emisemi (tzv. systém Cap and Trade). Pro každý z těchto nástrojů bude zformulován model optimálního řízení - v modelu pro uhlíkovou daň bude řídící proměnnou výška daně, v modelu pro Cap and Trade budou řídícími proměnnými počty povolenek alokovaných zdarma a...