Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: ZOI Období: 2022 - 2025
The project addresses AI forensic data mining - a new SW platform for detecting objects of interest based on complex spatio-temporal relationships with object attributes and indexed relationships. It will enable AI training directly in the forensic environment using semi-automatic and weakly supervised learning.The lack and accessibility of training data will be considered. An interface for...
Odděl.: ZOI Období: 2020 - 2021
Řešení automatické analýzy spadu v úlech za účelem detekce Varroa pomocí metod digitálního zpracování obrazu
Odděl.: ZOI Období: 2020 - 2022
The main objective of the project is to develop a dairy cow health control system, the ultimate goal of which would be to significantly reduce the use of antibiotics in the treatment and prevention of infectious mammary gland inflammation. Sub-goals: - Design a system of continuous microbiological diagnostics on dairy farms - Monitor the health and economic benefits of consistently...
Odděl.: ZOI Období: 2019 - 2021
The aim of the VKG 3.0 project is a new system for the diagnosis of vocal disorders, consisting of a new type of multi-line video camera and data processing software. The camera will allow to capture the vocal cords in a mode that detects their movement in several places at the same time, so the expert will have better idea of the vocal behavior and thus the ability to effectively make the...
Odděl.: ZOI Období: 2019 - 2020
Bilateral cooperation with University of Antwerp: Separating the invisible from the visible: mixture analysis of macroscopic elemental maps of valuable paintings
Odděl.: ZOI Období: 2015 - 2020
Tento program "Naděje a rizika digitálního věku" je součástí Strategie AV21, schválené v prosinci 2014. Naše životy jsou stále více ovlivňovány a ovládány technickými zařízeními s rostoucím stupněm autonomního chování. Lékařské přístroje, mobilní telefony, distribuční sítě, inteligentní budovy a vozidla jsou typickými příklady. S internetem je už nyní spojena značná část...
Odděl.: ZOI Období: 2014 - 2017
Cílem projektu je doplnění stávajícího zařízení videokymografické (VKG) kamery o sofistikovaný software, který bude schopen automaticky vyhodnotit lékařské nálezy vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek, přiřadit jim správnou diagnózu. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky VKG vyšetření, použitelné v klinické praxi.
Odděl.: ZOI Období: 2014 - 2017
Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití. Mezi cílové parametry patří vyhledávání ložisek a jejich automatizovaný popis pomocí...