Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: ZOI Období: 2018 - 2021
Projekt se zabývá vývojem efektivních algoritmů pro popis digitálních snímků a pro odstranění poškození obrazu. Pomocí teorie momentů dokážeme odstranit rozmazání obrázku, které splňuje konvoluční model. V první fázi projektu zavedeme analytický popis rozmazání pohybem v momentové reprezentaci, pomocí kterého lze odhadnout parametry pohybu. Tímto způsobem je možné odvodit novou metodu na...