Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: ZOI Období: 2009 - 2010
Abstrakt projektu je k dispozici pouze v angličtině.
Odděl.: ZOI Období: 2008 - 2010
Předložený projekt se zabývá metodami na zvýšení rozlišení (superresolution, SR) digitálních snímků a videa.Cílem je zvýšit prostorové rozlišení snímků až za hranici danou fyzikálními možnostmi senzorů. Základní myšlenkou SR je vhodně kombinovat sekvenci snímků s nízkým rozlišením do jednoho snímku s vysokým rozlišením. Současné velmi zjednodušené modely procesu zobrazování neumožňují reálné...
Odděl.: ZOI Období: 2007 - 2008
Abstrakt projektu je k dispozici pouze v angličtině.
Odděl.: ZOI Období: 2005 - 2006
Abstrakt projektu je k dispozici pouze v angličtině.
Odděl.: ZOI Období: 2004 - 2006
Předložený návrh projektu se zabývá fúzí digitálních obrazů získaných reálnými neideálními senzory. Obrazy bývají v takových případech silně degradovány, přičemž matematický model těchto degradací je poměrně složitý. Zahrnuje geometrické deformace nezachovávající tvar (afinní, projektivní, elastické) a "rozmazání" obrazu konvolucí s neznámými polohově závislými filtry. Fúzí zde rozumíme...
Odděl.: ZOI Období: 2003 - 2004
Odděl.: ZOI Období: 2000 - 2002
Předložený projekt se zabývá fází digitálních obrazů v případě, že jednotlivé vstupní obrazy (kanály)jsou poškozeny neznámými lineárními filtry, geometrickým zkreslením a aditivním šumem. Fúzí zde rozumíme proces extrakce "užitečné" či "nepoškozené" informace z jednotlivých kanálů a její integrace do jednoho výsledného obrazu, jehož kvalita (a tím i hodnota pro následnou...
Odděl.: ZOI Období: 1999 - 2001
Cílem práce je netradičními a objektivnějšími metodami posoudit vliv staveb a technologií na bioklimatologii a následně na welfare dojnic v nich chovaných, a dále posouzení vlivu techniky a procesu dojení na skrytou a běžnými metodami nepostihnutelnou traumatizaci struků a vemene. Za tímto účelem bude využito plošné detekce změn teploty povrchu těla u zvířat, a to za pomoci termografických metod...