Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: ZOI Období: 1997 - 1999
Fraktografická analýza má široké uplatnění v materiálovém výzkumu i v průmyslových aplikacích. Tradiční fraktografické metody - vyhledávání a deterministický popis fraktografických znaků s použitím fotografické techniky, manuálního měření, apod. - však dosáhly mezí svých možností. Další vývoj vyžaduje zapojení metod počítačového zpracování obrazu. Dosavadní výsledky výzkumu, realizovaného na...
Odděl.: ZOI Období: 1996 - 1998
Automatické rozpoznávání objektů na digitálních obrazech reálné scény je jednou z nejdůležitějších a nejčastěji diskutovaných úloh počítačového vidění. Komplikovanost problému je způsobena tím, že sejmutý obraz byl téměř vždy pořízen neideálním zobrazovacím systémem na neideálních podmínek a proto reprezentuje danou scénu neúplně nebo nedokonale. Degradace, které obraz znehodnocují a ztěžují...
Odděl.: ZOI Období: 1995 - 1997
Navrhovaný projekt se zabývá digitálním zpracováním dvourozměrných obrazů ve vztahu ke konkrétní aplikaci. Vstupní data předpokládáme již ve stavu po předzpracování, tzn. po kalibraci, ve standardním formátu pro zpracování v konkrétním obrazovém systému.V projektu rozvíjíme dva hlavní směry - Restauraci obrazů a vyhledávání objektů - Předpokládáme modelování degradační funkce, vyhledávání objektů...