Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Návod pro editory webových stránek

Výhodou systému na tvoření a editaci (tj. správu) obsahu webových stránek je, že vkládáme informace jen jednou. Tj. pokud vytvoříme člověka, systém sám zařídí, že se zahrne na všechny místa ve webové stránce, kam podle zadaných informací patří. Výhoda těchto zadávaných informací je, že jsou snadno změnitelné a přehledně uložené. Zadávaní a měnění informací je bezpečné, jakékoli změny v obsahu jsou navratitelné.

Pro editaci i tvoření obsahu webových stánek musí být uživatel přihlášen, přihlašování probíhá přes odkaz "Login/Přihlásit" v levé nabídce. Aby se uživatel byl schopen se přihlásit, musí znát přihlašovací údaje (jméno, heslo). Lze použít buď původní údaje k webu ÚTIA, nebo jméno a heslo pro přihlášení do účetního systému Lemon (LDAP), které obdržíte ve Výpočetním středisku.

Vytváření obsahu

(0.) Jakékoli tvoření obsahu začíná kliknutím na "Vytvořit obsah", zobrazí se stránka se seznamem obsahu, který můžeme vytvořit. Každé vytvoření obsahu nám vytvoří html stránku o člověku (příklad člověka), doktorandovi (příklad doktoranda), kurzu (příklad kurzu), novinku (příklad novinky), obrázek (příklad obrázku), stránku (příklad stránky). A každé tvoření obsahu končí kliknutím na tlačítko "Odeslat", všechny mezikroky budou rozebrány níže. Povinné kroky jsou oranžové.

 • Člověk - přidání člověka do seznamu zaměstnanců.
 • Doktorand - přidání doktoranda do systému
 • Obrázek - obrázek (s náhledem). Ideální pro zveřejňování fotografií
 • Kurz - zadávání předmětů, které učí zaměstnanci UTIA
 • Novinka - přidání události jako je ocenění, oznámení, nabídka práce, projekt, konference, seminář
 • Stránka - pokud chcete přidat statickou stránku, zveřejnění nějakých informací

Dále budou rozebrány všechny předchozí a bude upozorněno na jejich úskálí. Věnujte také pozornost všeobecným poznámkám.

 


Člověk

(1.) Po kliknutí na Vytvořit obsah>Člověk se nám zobrazí formulář, který se nás ptá na mnoho údajů.

(2.) Tyto údaje vyplníme, nápovědy k jednotlivým polím jsou vypsány pod nimi. Políčka s hvězdičkou jsou povinná. Některá se skrývají za odkazem "Kontakty", na který je nutno kliknout pro vyplnění. Jsou to v tomto pořadí:

 • Jméno, Příjmení*, Titul před jménem, Titul za jménem, Oddělení
 • Odpovědnost* (kdo je odpovědný za obsah, často se kryje s oddělením)
 • Pozice, Odborné zájmy (vyplňuje se pouze u vědeckých pozic)
 • Místnost, Telefon, Linka, Fax, Mail, Doména mailu, Web (nápověda uvedena pod poli)
 • Aktivní* (Ano=současný zaměstnanec, Ne=jinak)
 • Podrobnosti (jakýkoli text, terý se zobrazí pod kontaktními údaji v náhledu na člověka)

(3.) Z dalších rozbalovacích nabídek nutně věnujte pozornost následujícím:

 • Attached Images - slouží pro přidání portrétu člověka (fotografii máme uloženou na disku, u pole "Upload Image" klikneme na tlačítko "Procházet" a na disku vybereme fotografii, do pole "Image title" napíšeme jméno člověka "Jméno Příjmení" (bez titulů).
 • Nastavení URL - odšktneme "Automatic alias", to nám umožní do pole psát, do pole napíšeme "people/prijmeni" - bez uvozovek a za prijmeni doplníme skutečné příjmení přidávaného člověka, celé malými písmeny, bez háčků, čárek a mezer. Příklad pro "prof. Novák" vyplním "people/novak" bez uvozovek.

(4.) Komentář k dalším rozbalovacím nabídkám (jen pro úplnost), u typu "Člověk" jim není nutné věnovat pozornost:

 • Odkaz "enable rich-text" vypíná HTML jazyk a ukazuje náhled na to, jak text v něm uvedený bude na stránce vypadat, zde není vhodný zapínat
 • Formát textu - dovoluje nám v editačním poli nad odkazem používat i jiné HTML značky než jsou povolené, či používat php kód.
 • Přiložené soubor - umožňuje nám uploadnout na stránky soubory a umístit je do seznamu na stránku.
 • Nastavení menu - umožnuje přidat odkaz na námi právě tvořenou stránku do levého menu, pro tento typ ho nemá smysl používat
 • Nastavení komentářů - povoluje nebo zakazuje přidat diskusi na konec stránky, pro tento typ ho nemá smysl používat
 • Informace o autorovi - poskytuje informace o autorovi :), neměňte
 • Možnosti vydání - umožňuje měnit, zda se stránka

(5.) Poznámky a tipy:

 • Vymazání zaměstnance - pouze nastavíme "Aktivní" na "Ne"

Doktorand

(1.) Po kliknutí na Vytvořit obsah>Doktorand se nám zobrazí formulář, který se nás ptá na mnoho údajů.

(2.) Řídíme se rčením doktorand je taky člověk a postupujeme v tvoření úplně stejně jako u tvoření "Člověka". Má jen málo odlišností.

(3.) Klikneme na odkaz "Podrobnosti o doktorském studiu" a vyplníme editační pole, která se nám objevila (nápověda vždy pod polem) a to v pořadí:

 • Školitel (příjmení školitele), pokud je školitel mezi osobami na webu, nabídne se nám na vyplnění jeho příjmení automaticky, v rozbalené nabídce jeho příjmení vybereme a do pole se nám vloží něco typu "Flusser [nid:74]".
 • Externí školitel - tato položka slouží pro případ, kdy školitel není uveden v zaměstnancích (tj. nenabídlo se nám jeho příjmení automaticky). Pak vyplníme jméno školitele pouze textově do této položky (jméno, příjmení s tituly).
 • Úvazek (procentuální pracovní úvazek na ústavu) - tento údaj se nezobrazuje na stránce o doktorandovi.
 • Typ studia, Téma práce, Obor, Fakulta, Začátek studia, Konec studia
 • Navíc obsahuje položku Doktorand, která může být (ano=doktorand, ne=jinak). Využití této položky viz. poznámky.

(4.) Poznámky a tipy

 • Vymazání doktoranda - nastavíme položku "Aktivní" na "Ne".
 • Doktorand úspěšně dokončil studium a zůstává na ústavu jako zaměstnanec, tj. má se z něho stát "Člověk" - nastavíme položku "Doktorand" na "Ne" a "Aktivní" ponecháme na "Ano".

Obrázek

(1.) Po kliknutí na Vytvořit obsah>Obrázek se nám zobrazí formulář.

(2.) Tyto údaje vyplníme, názvy editačních polí jsou dostatečně vypovídající:

 • Nadpis, Odpovědnost (stejný případ jako u typu Člověk)
 • Image - klikneme na tlačítko"Vybrat", vybereme obrázek na disku
 • Text (pokud chceme zobrazit nějaký text pod obrázkem)

(3.) Poznámky a tipy

 • Tento typ obsahu je velmi zřídka využívaný. Pokud chceme vytvořit nějakou stránku s obrázkem, vhodnější volba pro možnosti rošíření je "Stránka", kam se dá vložit i obrázek.

Kurz

(1.) Po kliknutí na Vytvořit obsah>Kurz se nám zobrazí formulář.

(2.) Tyto editační pole vyplníme, nápovědy k jednotlivým polím jsou uvedeny pod nimi:

 • Jméno předmětu, Oddělení, Odpovědnost (stejný případ jako u typu Člověk)
 • Typ kurzu, Web (důležitá položka), Semestr
 • Přednášející - všimneme si kolečka v pravé části editačního pole, to nám značí, že nám editační pole nabídne možnosti a tu správnou vybereme. Stejný případ jako u typu Doktorand, pole Školitel
 • Fakulta - vybereme z nabídky, pokud nabídkanaší fakultu neobsahuje, kontaktujeme administrátora s požadavkem na její přídání.
 • Text - jakýkoli text, který chci k předmětu přidat

(3.) Ostatní rozbalovací nabídky u tohoto typu typicky nevyužijeme


Novinka

(1.) Po kliknutí na Vytvořit obsah>Novinka se nám zobrazí formulář seditačními poli.

(2.) První čtyří jsou kategorie, které zajistí správné začlenění novinky na webu.

 • Typ události - typ konference zahrne novinku o výpisu konferencí, nábídka práce pro zatím není implementovaná, ocenění do výpisu seznamu ocenění, apod. ...
 • Přístupnost - stránka se zobrazí pouze přihlášenému uživateli nebo jen z UTIA (neměňte)
 • Odpovědnost - stejné viz "Člověk"
 • Důležitost - normální zahrne novinku pouze do výpisů, vysoká ji navíc zahrne i na první stranu do velmi důležitých událostí

(3.) Další důležité položky na vyplnění jsou:

 • Aktuální do - do kdy má být novinka zobrazována, nemusí se vyplňovat
 • Datum konání* - povinná položka, slouží k zatřídění (nejnovější se zobrazují nahoře)
 • Text - samotný text novinky (výhodné zapnout WYSIWYG editor - "enable rich text")
(4.) Velmi vítanou přílohou pro noviky je ilustrační fotografie, která se dá vložit přes rozbalovací nabídku Attached Images, nezapomeneme vyplnit v této nabídce Image title.


Projekt

(1.) Po kliknutí na Vytvořit obsah>Projekt se nám zobrazí formulář.


Stránka

(1.) Po kliknutí na Vytvořit obsah>Stránka se nám zobrazí formulář s editačními poli. Typ Stránka je nejjednodušší z typů, skládá se pouze z

 • Nadpis, Kategorie (Přístupnost, Odpovědnost - stejné jako typ Člověk)
 • Tělo stránky - vlastní text, který chceme zobrazit (výhodné zapnout WYSIWYG editor - "enable rich text")

(2.) Většina typů (Člověk, Doktorand, Kurz, Novinka, Projekt) se zařadí na správné, předem dané, místo (např. doktorand do seznamu lídí, seznamu doktorandů, ...), to znamená, že se k námi vložené informaci doklikám (zobrzím si seznam doktorandů). Typ Stránka je jiný, slouží pro vložení informace, která se nám nehodí do ostatní kategorií, tj. automaticky se nikam neukládá odkaz na ní. Aby se uživatel byl schopen doklikat k námi vytvořené stránce musíme použít odkaz z jiné stránky (nastavené odkazu Nastavení URL).

Příklad: chceme vytvořit samostatnou stránku se životopisem. Stránku vytvořím a do "Nastavení URL" vyplnim muj_zivotopis (název musí být z písmen a čísel, bez háčků a čárek, povolené jsou podtržítko a pomlčka). A aby byl životopis přístupný, vložím následující řádku do Podrobnosti u člověka.

<a href="/muj_zivotopis">Tady je můj životopis.</a>


 

Všeobecné poznámky:

 • Pokud nějakou stránku ladíme (provedeme malou změnu a podíváme se, jak vypadá a toto několikrát za sebou), formulář neodesíláme tlačítkem "Odeslat", ale tlačítkem "Náhled". Když jsme s výsledkem spokojeni, odešleme stránku tlačítkem "Odeslat". Vyhneme se tam vytváření mnoha revizí (mezivýsledků).
 • Pokud máme nějaké editační pole, které je ve formě předem dané nabídky (fakulta, titul, ...) a my chceme vyplnit něco, co v nabídce není, musíme kontaktovat administrátora, aby tuto možnost do nabídky přidal. Usnadní to práci všem, kteří tuto možnost využijí.

FAQ:

 1. Jak vložit více obrázků do jedné stránky?
20.06.2018 - 09:43