Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Jindřich Bůcha

13.09.2023

13.9.2023 po těžké nemoci odešel náš vážený kolega a kamarád pan Ing. Jindřich Bůcha, CSc.

Bude nám všem velmi chybět..


15.09.2023 - 22:56