Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Nejlépe hodnocené kurzy na IES

20.11.2021

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Advanced Econometrics a FInancial Econometrics I

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

11.12.2023 - 14:39