Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Václav Kůs, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Vědecký pracovník, katedra matematiky FJFI
Odborné zájmy: 
Statistické odhady hustot pravděpodobností pomocí principu minimální vzdálenosti založených na teorii dispartity a informačních divergencích. Vyhodnocení a verifikace základních statistických vlastností odhadů jako konsistence, robustnost a eficience a jejich aplikace na multiagentní a rozhodovací problémy.
12.11.2020 - 11:10

Podrobnosti

Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT