Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Petr Kujan, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
postdoktorand
Odborné zájmy: 
numerické algoritmy pro n-D systémy
Publikace ÚTIA: 
10.01.2011 - 16:19