Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Jarmila Pánková

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Publikace ÚTIA: 
16.06.2016 - 11:00