Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Petr Pecha, CSc.

Pozice: 
Vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052009
Odborné zájmy: 
šíření radioaktivity v životním prostředí, ochrana před zářením, aplikace adaptivních bayesovských metod
Publikace ÚTIA: 
18.11.2020 - 11:52

Podrobnosti

Období: 2010 - 2013
Cílem projektu je zavedení moderního programového systému HARP a jeho asimilačního subsystému ASIM do praxe. Je určen pro podporu krizového řízení při zvládání následků mimořádných průmyslových nehod a havárií spojených s únikem radioaktivního znečistění do životního prostředí.
Období: 2007 - 2009
The project deals with development of the advanced techniques of assimilation of model results with observations in terrain for purposes of reliability improvement in estimation of final real state.

Aktuální

Absolventi

Ing. Radek Hofman Ph.D.