Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ševčíková

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
24.11.2007 - 23:02