Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Otakar Šprdlík

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Doktorand
Odborné zájmy: 
využití inerciálních senzorů pro vyhodnocení pohybu člověka, zvláště u neurologických poruch; odhad parametrů a stavu nelineárních systémů se známou strukturou
Publikace ÚTIA: 
16.01.2012 - 14:48