Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy: 
teoretická optimalizace
Publikace ÚTIA: 
04.04.2019 - 16:18