Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

RNDr. Aleš Zita

Pozice: 
Doktorand
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052853
Odborné zájmy: 
zpracování obrazové informace v medicíně; digitální zpracován obrazu a forenzní analýza; videokymografie; segmentace
Publikace ÚTIA: 
Aleš Zita received Masters degree in Computer Science at The Faculty of Mathematics and Physics at Charles University in Prague in May 2013 and was awarded RNDr. title by The Faculty of Mathematics and Physics at Charles University in Prague in November 2014. Since March 2013 he is affiliated with Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, currently as a PhD Student.

Curriculum Vitae

Detaily doktorského studia

Digitální zpracování obrazu

Zahájení studia: 
01.10.2013
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Typ studia: 
interní
Obor studia (CS): 
Počítačová grafika a zpracování obrazu
19.11.2017 - 18:17

Podrobnosti

Období: 2016 - 2018
Momentové Invarianty jsou nástrojem spadajícím do oblasti extrakce příznaků často používaným pro rozpoznávání tvarů. Obecný moment je projekce do prostoru polynomů a momentový invariant je momentový funkcionál zachovávající invarianci pro danou třídu degradace vstupní funkce (afinní transformace, konvoluce se symetrickými jádry atd.).