Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: ZS Období: 2010 - 2012 Grantor: FG
Projekt SMECY je podporován společným podnikem ARTEMIS (číslo projektu 100230) a MŠMT ČR (číslo projektu 7H10001). Projekt je zaměřen na víceprocesorové systémy a masivní zpracování dat s ohledem na výkon, spotřebu a výrobní náklady.
Oddělení: ZS Období: 2009 - 2011 Grantor: FG
Projekt SCALOPES je podporován společným podnikem ARTEMIS (číslo projektu 100029) a MŠMT ČR (číslo projektu 7H09005). Projekt se zaměřuje na mezioborový vývoj technologie a nástrojů pro víceprocesorové architektury. Vývoj je určován a ověřován na čtyřech různých oblastech použití: komunikační infrastruktura, průzkumné systémy, chytré mobilní terminály a stacionární kamerové systémy.
Oddělení: AS Období: 2009 - 2012 Grantor: MSMT
Vytvořit tzv. soft sensor - odhadovat klíčovou veličinu technologického procesu v místě, kde není možné použít věrohodné přímé měření. K tomu bude použito několik matematických modelů s uvažováním jejich rozdílné míry citlivosti na nepřesnost dat. Základem řešení je systematické zacházení s neurčitostí a využití veškeré dostupné informace.
Oddělení: ZS Období: 2008 - 2011 Grantor: FG
Ideal-ist je zaměřen na pomoc organizacím při řešení otázky spojené s vyhledání partnerů do projektů v oblasti ICT (Informační a komunikační technologie) 7. rámcového programu EU pro výzkum a vývoj.
Oddělení: MTR Období: 2008 - 2011 Grantor: GACR
V posledních desetiletích se psychologie a umělá inteligence vzájemně přiblížily nejenom tím, že se umělá inteligence inspiruje výsledky psychologických výzkumů, ale též používáním stejných nástrojů pro vytváření komplexních modelů.
Oddělení: ZS Období: 2007 - 2009 Grantor: MSMT
The XML_FED project researches and develops the application integrating XML intelligent forms and voice. The aim is to enable elderly and visually impaired people to easily handle vital on-line forms such as claims for pensions, etc.
Oddělení: ZS Období: 2007 - 2011 Grantor: FG
Projekt Apple-CORE je podporován programem ICT FP7 (číslo projektu 215216) a částečně MŠMT ČR (číslo projektu 7E08013).
Oddělení: ZS Období: 2004 - 2008 Grantor: FG
The aim of CISTRANA is to achieve coordination of national ICT programmes with each other and with European RTD programmes in order to improve the impact of all RTD efforts in Europe and to reinforce European ICT competitiveness.

Stránky