Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: RO Období: 2011 - 2013 Grantor: GACR
Naše okolí představuje značné množství materiálů s rozličnými povrchovými texturami. Vnímaní těchto textur je základem pro naše běžné hodnocení vlastností odpovídajících materialů. Naše hodnocení je založeno na naších minulých zkušenostech s rozpoznáváním a používáním těchto materiálů.
Oddělení: E Období: 2011 - 2013 Grantor: GACR
Navrhovaný grantový projekt představuje posun výsledků získaných řešitelským kolektivem v předcházejících letech (projekt 402/05/0115, který byl hodnocený jako vynikající a projekt 402/08/0107)na vyšší úroveň motivovanou potřebami praxe.
Oddělení: AS Období: 2011 - 2014 Grantor: GACR
Cílem projektu je výzkum nových směrů v metodách diagnostiky, řízení a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech. Hlavní pozornost bude věnována bezsenzorovému řízení a identifikaci parametrů pohonu v nulových a malých otáčkách. Navrhujeme prozkoumat vhodnost teorií Bayesovské identifikace a stochastického řízení v této oblasti.
Oddělení: VU Období: 2011 - 2013 Grantor: GACR
Dosud byly modely vágních zdrojů informace, pracující s fuzzy množinami blízkou analogii klasického pravděpodobnostního modelu a byly málo zaměřeny na ekonomické prostředí.
Oddělení: ZOI Období: 2011 - 2014 Grantor: TACR
Cílem projektu je vyvinout systém pro počítačovou podporu vyhodnocování molekulárně cytogenetických analýz. Systém bude použit při vyhodnocování obrazových dat dokumentujících výsledky analýzy FISH (fluorescenční in situ hybridizace). Důraz bude kladem na automatizaci procesů lokalizace hybridizačních signálů a vyhodnocování jejich kvality.
Oddělení: ZOI Období: 2011 - 2013 Grantor: GACR
Abstrakt jen v anglické verzi
Oddělení: RO Období: 2010 - 2012 Grantor: FG
The main goal of this project is to identify relationships between human perception of real-world materials properties and corresponding computational features. We will use Bidirectional Texture Functions as state-of-the-art digital representation of illumination and view dependent real-world material appearance as an initial data for our analysis.
Oddělení: SI Období: 2010 - 2014 Grantor: GACR
The project is aimed at investigating qualitative properties of stochastic infinite dimensional systems (in particular, stochastic partial differential equations) and at research in infinite dimensional stochastic control theory. More specifically, the following topics will be emphasized: 1.
Oddělení: AS Období: 2010 - 2013 Grantor: MV_CR
Cílem projektu je zavedení moderního programového systému HARP a jeho asimilačního subsystému ASIM do praxe. Je určen pro podporu krizového řízení při zvládání následků mimořádných průmyslových nehod a havárií spojených s únikem radioaktivního znečistění do životního prostředí.
Oddělení: ZS Období: 2010 - 2012 Grantor: FG
Projekt SMECY je podporován společným podnikem ARTEMIS (číslo projektu 100230) a MŠMT ČR (číslo projektu 7H10001). Projekt je zaměřen na víceprocesorové systémy a masivní zpracování dat s ohledem na výkon, spotřebu a výrobní náklady.

Stránky