Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: SI Období: 2006 - 2010 Grantor:
The project is devoted to basic research in mathematics, probability and statistics, with applications to neurophysiology and economics. A broad new class of random point processes in space and time will be developed and its properties investigated mainly analytically and also by means of simulations. Advanced probabilistic tools will be enhanced to solve complex modeling problems.
Oddělení: SI Období: 2006 - 2011 Grantor: MSMT
The development of the methodology for quality improvement, diagnostics and reliability analysis of production and technological processes, namely with respect to their aplicability in praxis. The advancement of complex analytical methods, leading to increase of competitiveness of industial works.
Oddělení: ZS Období: 2006 - 2011 Grantor: MSMT
Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum metodologie SW nástrojů a technologie virtuálního WWW serveru dovolujícího automatizovat generování, konfiguraci a kompilaci SW i HW komponent pro systémy s procesorovým jádrem a specializovanými HW periferiemi, které mohou být na FPGA.
Oddělení: Období: 2005 - 2008 Grantor: MSMT
Oddělení: E Období: 2005 - 2007 Grantor: GACR
Cílem navrhovaného grantového projektu je evaluace rozhodovacích modelů pro dynamické modely ekonomických a finančních systémů zatížených neurčitostí. Pro řešení úloh tohoto typu jsou ve značné míře využívány pravděpodobnostní přístupy založené předevšímna metodách vícestupňového stochastického programování a stochastického dynamického programování.
Oddělení: ZS Období: 2005 - 2007 Grantor: MSMT
Oddělení: SI Období: 2005 - 2008 Grantor: GACR
Methods for statistical data analysis and probability modeling play an increasingly important role in learning about natural and social phenomena, especially in connection with the availability and spread of information technology.

Stránky