Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: E Období: 2004 - 2006 Grantor: GACR
Ekonomické a sociální jevy se vyvíjejí v čase pod vlivem náhodného faktoru; navíc je většinou nutné je současně ohodnotit několika "užitkovými" funkcemi. V důsledku těchto skutečností bývá konstrukce matematického modelu velmi pracná a komplikovaná.
Oddělení: ZS Období: 2004 - 2008 Grantor: FG
The aim of CISTRANA is to achieve coordination of national ICT programmes with each other and with European RTD programmes in order to improve the impact of all RTD efforts in Europe and to reinforce European ICT competitiveness.
Oddělení: ZOI Období: 2004 - 2005 Grantor:
Bilateral Czech-Slovak cooperation agreement
Oddělení: AS Období: 2004 - 2007 Grantor:
První verze systému pro podporu rozhodování, používající biofyzikální a radiologická data, byla v minulosti provozně testována. Některé její nedostatky indikují zdokonalení metodiky analýzy směsí a rozšíření množiny dat o biochemické, histologické a jiné medicínské veličiny. Cíle: 1.
Oddělení: AS Období: 2004 - 2007 Grantor:
Cíl 1. Rozvoj teorie implementovatelného, bayesovského, adaptivního a distribuovaného rozhodování s mnoha účastníky a mnoha cíly. To vyústí v plně pravděpodobnostní návrh adaptivních strategií respektujících měnící se prostředí a cíle účástníků. Propracuje se metodologie pro kombinaci zkušeností, pozorovaných dat, statistik a individuálních cílů. Cíl 2.
Oddělení: ZOI Období: 2004 - 2006 Grantor: GACR
Předložený návrh projektu se zabývá fúzí digitálních obrazů získaných reálnými neideálními senzory. Obrazy bývají v takových případech silně degradovány, přičemž matematický model těchto degradací je poměrně složitý. Zahrnuje geometrické deformace nezachovávající tvar (afinní, projektivní, elastické) a "rozmazání" obrazu konvolucí s neznámými polohově závislými filtry.

Stránky