Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: MTR Období: 2003 - 2007 Grantor:
Projekt řeší problémy aplikací mnohorozměrných pravděpodobnostních modelů ve vybraných technických oborech, především v oblasti rozpoznávání obrazů a modelování obrazové informace. Vzhledem k tomu, že tyto modely v plné obecnosti budou vždy přesahovat možnosti počítačového zpracování, výzkum se zaměří na speciální třídu aproximujících distribucí, kterou nazýváme komponentové modely.
Oddělení: AS Období: 2003 - 2005 Grantor: FG
Edukalibre is a project aimed at the promotion of information and communications technology in education. Its main goal is to explore new ways of producing educational materials, based in the practices and procedures observed in the libre (free, open source) software development community.
Oddělení: E Období: 2003 - 2006 Grantor:
S tím, jak přibývá aplikací matematických metod v nových přírodovědných a společenskovědních oblastech, vzniká stále naléhavější potřeba zvládnout také práci s vágními kvantitativními podklady, často vyjádřenými verbálními obraty, jako "málo", "vysoký","Přibližně...","něco mezi..." a podobnými.
Oddělení: AS Období: 2003 - 2007 Grantor:
Oddělení: ZOI Období: 2003 - 2005 Grantor: GACR
Nejvýznamnější výsledky: konstrukce úplného a nezávislého systému podobnostních momentových invariantů, vytvoření kombinovaných příznaků vzhledem k rozmazání a k afinnímu zkreslení, vývoj a implementace nové metody grafů na generování afinních momentových invariantů včetně metod eliminace reducibilních invariantů, implementace metody založené na přímém řešení Cayleyovy-Aronholdovy diferenc
Oddělení: AS Období: 2003 - 2005 Grantor:
Druhotný lymfedém paží je často komplikací po terapii rakoviny prsu. Může být úspěšně léčen jen je-li diagnostikován ve svém počáteční stádiu. Použití dobře rozvinutého lymfoscintigrafického určování stádia nemoci je pro horní paže omezeno jejich velmi pomalou lymfatickou dynamikou. Ta dovoluje rutinně získat nejvýše tři obrazy.
Oddělení: AS Období: 2003 - 2005 Grantor:
The project deals with the issue of the interaction between electric field and electrical insulation at long-time exposition to extreme electric and thermal stresses (e.g. in the aircraft manufacture industry or in the case of linear motors driving therods in nuclear reactors).

Stránky