Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: ZS Období: 2002 - 2003 Grantor: FG
Oddělení: AS Období: 2002 - 2007 Grantor:
The project proposes a timely development of Bayesian methods to support societal decision making via the mechanisms of the WWW: a true step towards e¬-democracy rather than the e¬-administration techniques that so far have lain at the heart of e-government initiatives. While our overall objective is clearly too substantial for a single programme, our specific goals are more focused.
Oddělení: E Období: 2002 - 2006 Grantor:
Monetární a cenovou dynamiku lze výstižně popsat systémy diferenciálních rovnic. Pomocí těchto rovnic lze vhodně charakterizovat dynamické chování komoditního a peněžního trhu, jakož i rovnováhu výrobního sektoru z keynesovského, walrasovského a klasického pohledu.
Oddělení: AS Období: 2001 - 2003 Grantor:
The main importance of monitoring technological or non-technological processes is to identify their sources which enables to predict the behaviour of the processes, to detect changes of the state, or to control the processes.
Oddělení: AS Období: 2001 - 2003 Grantor:
Oddělení: AS Období: 2001 - 2003 Grantor:
Oddělení: ZOI Období: 2000 - 2002 Grantor:
The design of the automatic registration method for digital images of the same scene is the aim of the proposed project. The images can be deformed by radiometric and geometric degradations and taken by different sensors (multimodal data).

Stránky