Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: AS Období: 1998 - 2000 Grantor:
Adaptive predictors in signal processing and control are mostly based on autoregresive models with external inputs (ARX). There are, however, applications for which the liminations of ARX models might be significant. When looking for an alternative universal class of models, finite order Markov chains seem to be promising alternative.
Oddělení: ZOI Období: 1998 - 2000 Grantor: GACR
V rámci projektu se podařilo nalézt kombinované invarianty (tj. konvoluční i geometrické) s různými variantami kombinací konvolučních a geometrických transformací založené na momentech obrazové funkce. Na straně konvolučních transformací se jedná zejména o rozmazání lineárním centrálně symetrickým filtrem zachovávajícím energii.
Oddělení: ZOI Období: 1997 - 1999 Grantor: GACR
Fraktografická analýza má široké uplatnění v materiálovém výzkumu i v průmyslových aplikacích. Tradiční fraktografické metody - vyhledávání a deterministický popis fraktografických znaků s použitím fotografické techniky, manuálního měření, apod. - však dosáhly mezí svých možností. Další vývoj vyžaduje zapojení metod počítačového zpracování obrazu.
Oddělení: ZOI Období: 1996 - 1998 Grantor:
Automatické rozpoznávání objektů na digitálních obrazech reálné scény je jednou z nejdůležitějších a nejčastěji diskutovaných úloh počítačového vidění. Komplikovanost problému je způsobena tím, že sejmutý obraz byl téměř vždy pořízen neideálním zobrazovacím systémem na neideálních podmínek a proto reprezentuje danou scénu neúplně nebo nedokonale.
Oddělení: ZOI Období: 1995 - 1997 Grantor: GACR
Spolupráce s ČVUT
Oddělení: ZOI Období: 1995 - 1997 Grantor: GACR
Navrhovaný projekt se zabývá digitálním zpracováním dvourozměrných obrazů ve vztahu ke konkrétní aplikaci. Vstupní data předpokládáme již ve stavu po předzpracování, tzn.
Oddělení: AS Období: 1993 - 1995 Grantor:

Stránky