Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: ZS Období: 2014 - 2017 Grantor: TACR
Cílem projektu je stanovení parametrů reprezentujících protismykové vlastnosti a rovnost povrchů vozovek na základě on-line vyhodnocení vozidlových údajů, jež jsou dostupné na sběrnici CAN a jež sdílejí nejrůznější vozidlové asistenční systémy ABS, ASR.
Oddělení: ZOI Období: 2014 - 2017 Grantor: TACR
Cílem projektu je doplnění stávajícího zařízení videokymografické (VKG) kamery o sofistikovaný software, který bude schopen automaticky vyhodnotit lékařské nálezy vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek, přiřadit jim správnou diagnózu. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky VKG vyšetření, použitelné v klinické praxi.
Oddělení: ZOI Období: 2014 - 2017 Grantor: TACR
Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití.
Oddělení: ZS Období: 2014 - 2017 Grantor: FG
ALMARVI project targets low-power adaptive platform solution for healthcare, smart phone and security industries which are as part of big societal challenges affordable healthcare and wellbeing and green and safe transportation. ALMARVI aims at providing cross-domain many-core platform solution, system software stack, tool chain, and adaptive algorithms that will enable massive data-rate image/
Oddělení: ZS Období: 2014 - 2017 Grantor: FG
EMC2 project addresses the ARTEMIS Innovation Pilot Programme AIPP5: Computing platforms for embedded systems. The objective of the EMC2 project is to foster changes through an innovative and sustainable service-oriented architecture approach for mixed criticality applications in dynamic and changeable real-time environments. EMC2 project focuses on the industrialization of European research
Oddělení: ZOI Období: 2014 - 2017 Grantor: FG
ALMARVI project targets low-power adaptive platform solution for healthcare, smart phone and security industries which are as part of big societal challenges affordable healthcare and wellbeing and green and safe transportation. ALMARVI aims at providing cross-domain many-core platform solution, system software stack, tool chain, and adaptive algorithms that will enable massive data-rate image/
Oddělení: E Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
The aim of the research project is to analyze financial risk and market co-movements using novel econometric methods and their theoretically grounded modifications. The main focus will be on emerging European markets with respect to global developed markets, as well as important assets from commodities markets.
Oddělení: MTR Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Předložený projekt je zaměřen na vývoj nových matematických modelů konstitutivního chování slitin s tvarovou pamětí. Tyto modely budou založeny na výsledcích experimentálních pozorování a budou zohledňovat vzájemnou provázanost jednotlivých mikrostrukturních procesů v těchto materiálech.
Oddělení: E Období: 2014 - 2016 Grantor:
The ability of financial markets to bear risk is central to economic welfare and stability. Growth and economic wellbeing is inhibited if financial markets are unable to transfer resources efficiently from the suppliers of liquiditz to entrepreneurs.
Oddělení: RO Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Měření přesného vzhledu materialů v závislosti na směrech osvětlení a pohledu jsou klíčové pro mnoho aplikací od virtuálního návrhu interiérů, bezpečnostních visuálních simulací až po digitalizaci kulturního dědictví. Měření takových dat je však díky jejich vysoké dimenzionalitě velmi náročné na čas i technické vybavení, což výrazně omezuje jejich praktické využití.
Oddělení: AS Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
The project aims to develop a dynamic distributed estimation framework, intended for fully distributed low-cost parameter estimation of stationary signals and reduced-complexity tracking of nonstationary processes.
Oddělení: SI Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese.
Oddělení: SI Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Slovem TENZOR v tomto projektu rozumíme mnohorozměrné datové pole pravoúhlého tvaru, jehož prvky jsou reálná nebo komplexní čísla. Tyto datové struktury se vyskytují v celé řadě aplikací, typicky například v chemometrii nebo v biomedicíně (EEG, fMRI), zpracování obrazů (barevný obraz lze považovat za tenzor řádu 3), videosekvencí a podobně.

Stránky