Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Probabilistic Bayesian soft sensor - a tool for on-line estimation of the key process variable in cold rolling mills 2009

Agentura: 
MSMT
Identifikační číslo: 
MŠMT 7D09008
Zahájení: 
01.01.2009
Ukončení: 
01.01.2012
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
EU
Abstrakt: 
Vytvořit tzv. soft sensor - odhadovat klíčovou veličinu technologického procesu v místě, kde není možné použít věrohodné přímé měření. K tomu bude použito několik matematických modelů s uvažováním jejich rozdílné míry citlivosti na nepřesnost dat. Základem řešení je systematické zacházení s neurčitostí a využití veškeré dostupné informace.
Publikace ÚTIA: 
seznam
14.11.2017 - 15:12