Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Model-based fault detection and isolation for industrial processes

Identifikační číslo: 
MŠMT ME 245
Zahájení: 
01.01.1998
Ukončení: 
01.01.2000
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Slovinská spolupráce
Publikace ÚTIA: 
seznam
28.01.2011 - 15:33