Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Regulace a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GAP102/11/0437
Zahájení: 
01.01.2011
Ukončení: 
31.12.2014
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je výzkum nových směrů v metodách diagnostiky, řízení a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech. Hlavní pozornost bude věnována bezsenzorovému řízení a identifikaci parametrů pohonu v nulových a malých otáčkách. Navrhujeme prozkoumat vhodnost teorií Bayesovské identifikace a stochastického řízení v této oblasti. Bude vyvinut kvalitní stochastický model pohonu a sofistikovaný simulátor pro testování zkoumaných metod řízení a estimace. Hlavním předmětem modelování budou odchylky reálných systémů od existujících deterministických modelů a jejich statistické vlastnosti. Metody řízení pohonů budou interpretovány jako aproximace zmíněných teorií a budou navrženy přesnější aproximace, jejichž implementací vzniknou nové kvalitnější metody řízení. Nejobecnější teoretické metody budou použity pro lepší pochopení problému a jako příprava budoucích směrů výzkumu v dané oblasti. Výsledky tohoto výzkumu budou využitelné a přinesou: 1) vyšší spolehlivost a bezpečnost moderních pohonů díky inteligentní diagnostice, 2) zlepšenou účinnost, spolehlivost a nižší výrobní náklady pohonu díky robustnímu a adaptivnímu řízení umožňujícímu kvalitní provoz pohonu s redukovaným počtem senzorů.
Publikace ÚTIA: 
seznam
13.11.2017 - 14:22