Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Aggregation of knowledge and expectations in the models of mathematical economics

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GAP402/11/0378
Zahájení: 
01.01.2011
Ukončení: 
31.12.2013
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Dosud byly modely vágních zdrojů informace, pracující s fuzzy množinami blízkou analogii klasického pravděpodobnostního modelu a byly málo zaměřeny na ekonomické prostředí. Proto se navržený projekt zabývá alternativními přístupy k informačně-teoretickým charakteristikám vágních znalostí a lingvistických zdrojů informací,opřenými o teorii fuzzy množin, teorii triangulárních norem a zejména teorii agregačních operátorů.
Publikace ÚTIA: 
seznam
10.01.2013 - 07:17