Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu

Agentura: 
TACR
Identifikační číslo: 
TA01030603
Zahájení: 
01.01.2011
Ukončení: 
01.01.2014
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem tohoto projektu je vytvořit, ověřit a předat do komerčního použití prototyp malé dopravní ústředny s otevřeným komunikačním rozhraním. Koncepce řídicího algoritmu SSZ v ústředně bude vycházet z již ověřené koncepce stavového makroskopického modelu dopravní oblasti, odzkoušeného v reálném provozu v zimě 2010. Tento model bude nahrazen přesnějším mezoskopickým modelem, schopným věrněji zpracovávat větší množinu charakteristik a ukazatelů dopravy, například vstupy z telematických systémů. To umožní kvalitnější predikci vývoje dopravní situace a reakci na výjimečné stavy (např. dopravní nehody). Pro účely řízení bude systém optimalizovat tři základní parametry signálních plánů: poměr zelených, offset, délka cyklu.
Publikace ÚTIA: 
seznam
09.03.2012 - 15:21