Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Stochastic Decision Approaches in Nonlinear Economic Models

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA402/04/1294
Zahájení: 
01.01.2004
Ukončení: 
01.01.2006
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Ekonomické a sociální jevy se vyvíjejí v čase pod vlivem náhodného faktoru; navíc je většinou nutné je současně ohodnotit několika "užitkovými" funkcemi. V důsledku těchto skutečností bývá konstrukce matematického modelu velmi pracná a komplikovaná. V transitivních ekonomikách se situace ještě komplikuje jejich neustálým a netradičním vývojem; v důsledku kterého není možné bez modifikace použít již ověřené modely tržních ekonomik. Procesy spojené s inflací, nezaměstnaností a restrukturalizací průmyslu, bankovnictvím, kapitálovými trhy apod. je však nutné co nejdříve popsat a vytvořit modely, pomocí kterých je možné do jejich vývoje zasahovat. Cílem navrhovaného grantového projektu je pokračovat, zobecnit a blíže specifikovat stochastické dynamické modely vzniklé v rámci grantových projektů č. 402/98/0742 a č. 402/01/0549.GA ČR. Velká pozornost bude věnována vytvoření vícekriteriálních dynamických modelů a jim odpovídajících modelů vícestupňového stochastického programování a modelů
Publikace ÚTIA: 
seznam
16.03.2012 - 09:51