Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Vývoj a rozhodování za neurčitosti v časově závislých ekonomických systémech

Identifikační číslo: 
GA402/01/0539
Zahájení: 
01.01.2001
Ukončení: 
01.01.2003
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.09.2019 - 09:44