Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Modely a rozhodování v časově závislých ekonomických systémech

Identifikační číslo: 
GA402/98/0742
Zahájení: 
01.01.1998
Ukončení: 
01.01.2000
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.09.2019 - 09:46