Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Prahové jevy pro stochastické systémy

Vedoucí: 
Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GAP201/12/2613
Zahájení: 
01.01.2012
Ukončení: 
31.12.2015
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt je věnován studiu prahových jevů: jde o náhlé a dramatické změny ve vlastnostech stochastických systémů při přechodu charakteristického parametru prahovou hodnotou. Jsou analyzovány obecné principy a různé formy prahových jevů ve velkých stochastických systémech. Je řešena řada konkrétních problémů a hypotéz týkajících se například gradientních modelů a mikroskopického základu nelineární elasticity, existence entropicky generovaného dalekodosahového uspořádání, stability v Kuramotově modelu dynamicky vázaných oscilátorů, přechodu k exponenciálnímu růstu pro kontaktní procesy a rigorózních odhadů na kritický bod orientované perkolace, existence nekoexistující fáze v jedno-dimensionálních modelech konkurenčních druhů, existence invariantních zákonů a kondensace pro zobecněné procesy nulového dosahu.
Publikace ÚTIA: 
seznam
02.12.2022 - 12:29