Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Semantical Component of Vague Verbal Data

Identifikační číslo: 
IAA1075301
Zahájení: 
01.01.2003
Ukončení: 
01.01.2006
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
S tím, jak přibývá aplikací matematických metod v nových přírodovědných a společenskovědních oblastech, vzniká stále naléhavější potřeba zvládnout také práci s vágními kvantitativními podklady, často vyjádřenými verbálními obraty, jako "málo", "vysoký","Přibližně...","něco mezi..." a podobnými. Osvědčeným nástrojem pro modelování vágních dat jsou fuzzy, veličiny, podrobně studované v literatuře. Zkušenost s modelováním konkrétních situací ukazuje, že jsou nástrojem poměrně hrubým. Jádro problému nebývá ani tak v kvantitativní (číselné) složce fuzzy veličiny, jako spíše v její složce kvalitativní (semantické), která reprezentuje vágnost obsaženou v příslušných verbálních obratech. Předmětem výzkumu v předloženém projektu je právě tato kvalitativní složka a její logická i funkcionální reprezentace.
Publikace ÚTIA: 
seznam
15.03.2012 - 08:59