Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii

Agentura: 
MSMT
Identifikační číslo: 
LC06075
Zahájení: 
01.01.2006
Ukončení: 
01.01.2011
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Formulovat a analyzovat nelineární dynamické ekonomické modely a jejich možné využití v rámci makroekonomických analýz v prostředí reálné ekonomiky.
Publikace ÚTIA: 
seznam
21.03.2012 - 12:20