Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Centrum aplikované kybernetiky

Agentura: 
MSMT
Identifikační číslo: 
LN00B096
Zahájení: 
01.01.2000
Ukončení: 
01.01.2004
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
27.03.2012 - 12:23